top of page
מודעות נשית - אימהית
מודעות נשית - אימהית
עוד 0 ימים עד האירוע
הכרחי לחגוג את האור שבנו כנשים וכאימהות רק ככה משיגים כוחות הלאה וובינר העצמה נשית-אימהית נפתח בחינם לכולכן באהבה לכבוד יום האישה 45 דקות של הדרכה ממוקדת ומתן כלים יישומים לניהול האימהות שלנו
09 במרץ 2022, 21:00
(וובינר)
bottom of page